CHÍNH GIA VIỆT NAM - NƠI TÔN VINH NHỮNG GIÁ TRỊ CỐNG HIẾN VÌ SỰ NGHIỆP QUỐC GIA, NHẰM HỖ TRỢ CÁC CÔNG CỤ HỮU ÍCH CHO SỐ HÓA CUỘC SỐNG TRONG TƯƠNG LAI!


Công ty Cổ phần Khách sạn và Du lịch Thiên Thai

5% hóa đơn
Ngành nghề kinh doanh chính:
  • Đầu tư, xây dựng, kinh doanh kỹ thuật hạ tầng khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở.
  • Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, làng du lịch, khu du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí.
  • Kinh doanh dịch vụ ăn uống, dịch vụ thương mại và các dịch vụ du lịch.
  • Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi.
  • Mua bán và cho thuê bất động sản, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải.
  • Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hoá.