CHÍNH GIA VIỆT NAM - NƠI TÔN VINH NHỮNG GIÁ TRỊ CỐNG HIẾN VÌ SỰ NGHIỆP QUỐC GIA, NHẰM HỖ TRỢ CÁC CÔNG CỤ HỮU ÍCH CHO SỐ HÓA CUỘC SỐNG TRONG TƯƠNG LAI!


Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Và Dịch Vụ Hương Vị ý

Thỏa thuận VIP

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát, kinh doanh rượu, bia và thuốc lá điếu sản xuất trong nước.