CHÍNH GIA VIỆT NAM - NƠI TÔN VINH NHỮNG GIÁ TRỊ CỐNG HIẾN VÌ SỰ NGHIỆP QUỐC GIA, NHẰM HỖ TRỢ CÁC CÔNG CỤ HỮU ÍCH CHO SỐ HÓA CUỘC SỐNG TRONG TƯƠNG LAI!


Đăng ký điểm đến

Xem chi tiết

Các thương hiệu như thế nào được hỗ trợ phát triển và liên kết tại điểm đến dành cho chính gia?

    Đơn vị là  thương hiệu tại các lĩnh vực có tại điểm đến chính gia, có tên thương hiệu, Người đại diện pháp nhân,  giấy phép đăng ký kinh  doanh, có trụ sở giao dịch hàng hóa là đơn vị hoạt động lâu năm, lớn hoặc phát triển tìm năng. Có sản phẩm mua bán rõ ràng không vi phạm pháp luật nhà nước.

- Phải giảm giá đúng quy định theo hợp đồng ký kết.

- Kinh phí được hỗ trợ miễn phí trong vòng 3 năm.

- Tổ chức chúng không hưỡng lợi từ dịch vụ này mà chỉ là cầu nối giao thương nhằm để đưa người sử dụng dịch vụ (là gới chính gia) đến với nơi cung cấp dịch vụ, với mục đích gia tăng doanh số bán hàng và cung cấp dịch vụ.

- Đối tác cung cấp dịch vụ phải chịu pháp lý hoàn toàn trên các sản phẩm và dịch vụ mình cung cấp.

Vui lòng đăng tải và gửi thông tin đăng ký theo hướng dẫn dưới đây, sau đó tổ chức chúng tôi sẽ liên hệ xác minh và làm thủ tục ký kết hợp đồng hợp tác liên kết theo thỏa thuận.