CHÍNH GIA VIỆT NAM - NƠI TÔN VINH NHỮNG GIÁ TRỊ CỐNG HIẾN VÌ SỰ NGHIỆP QUỐC GIA, NHẰM HỖ TRỢ CÁC CÔNG CỤ HỮU ÍCH CHO SỐ HÓA CUỘC SỐNG TRONG TƯƠNG LAI!


Tổ chức pháp lý và sáng lập

Xem chi tiết

           

 

Dự án THẺ CHÍNH GIA được Công ty ý tưởng cuộc sống với tên giao dịch là Ideas Of Life sáng lập - đầu tư & Phát Triển trên cơ sở tạo ra dịch vụ tiện ích cho các cá nhân đang hoạt động tại các cơ quan hành chính sự nghiệp. Được phát triển và điều phối bởi TRUNG TÂM PHÁT HÀNH THẺ CHÍNH GIA VIỆT NAM!

 

LĨNH  VỰC HOẠT ĐỘNG

 

       

 

-  Sáng tạo và dịch vụ sáng tạo ý tưởng cuộc sống cho khách hàng

-  Triển khai các dự án đầu tư công nghệ số hóa cuộc sống

-  Nhận diện và sáng tạo thương hiệu

-  Dịch vụ thương mại điện tử

-  Nhượng quyền dịch vụ thương hiệu

-  Phát triển các sản phẩm phần mềm, xây dựng các giải pháp CNTT chuyên nghiệp cho khách hàng thuộc khối hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp.

-  Tư vấn, triển khai ERP, HRM và các giải pháp CNTT khác cho Doanh nghiệp.

-  Xây dựng hệ thống thương hiệu và tư vấn giải pháp số hóa

-  Gia công và xuất khẩu phần mềm, Website...

-  Phát triển các dịch vụ trực tuyến, ứng dụng trên mobile và nội dung số.

-  Kinh doanh và phát triển game cho mobile.

 

 

 

 

 

 

 

TƯƠNG LAI SỐ từ góc nhìn Ideas of Life

 

Tương lai Số là Cuộc sống Số, với nền tảng số và giải pháp số cho đời sống cộng đồng ! 

 

                                          by IDEAS OF LIFE